Opis zadania

Fundacja Świętych Joachima i Anny, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.

Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (studenci i dorośli).

Spotkania są bezpłatne.

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

  • definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
  • czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
  • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne)

 

EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

  • temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
  • temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
  • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

 

Materiały promocyjne projektu

Prezentacje

Filmy