O Fundacji

FUNDACJA ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

08-110 Siedlce
ul. Kleeberga 2

tel. 25 633 35 55
email: fundacja.joachimianna@centrum.med.pl

www.joachimianna.pl

NIP 8212636681
REGON 146078061
KRS 0000413628

Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010

 

Fundacja Świętych Joachima i Anny została powołana w 2011 roku w Siedlcach.

Fundatorem jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z o.o.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanego statutu. Jest apolityczna i nie posiada związków z żadnym wyznaniem.

Cele Fundacji:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalność charytatywna,
  • pomoc najuboższym i niezaradnym,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.