Zdrowie prokreacyjne – spotkania szkoleniowo-warsztatowe

Fundacja Świętych Joachima i Anny, działająca przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja organizuje spotkania edukacyjne i konferencje popularyzujące wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.

Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (studenci i dorośli).

Szczegółowa tematyka wykładów:

1. Edukacja w zakresie zdrowia prokreacyjnego:

  • definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia,
  • czynniki ryzyka niepłodności (wiek, używki, dieta itp.),
  • planowanie rodziny (aspekty medyczne).

2. Edukacja zdrowotna w kontekście ryzykowanych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową:

  • temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową,
  • temat promocji zdrowia i profilaktyki (istota regularnych badań profilaktycznych),
  • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

Dla uczestników przewidujemy upominki i zapewniamy słodki poczęstunek.

Liczymy na Państwa obecność.