Zdrowie prokreacyjne – konferencja w Ostrołęce (26.10.2018)

Konferencja na temat zdrowia prokreacyjnego. (Ostrołęka – 26.10.2018)

Fundacja Świętych Joachima i Anny, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia prokreacyjnego w populacji kobiet i mężczyzn w wieku 18-45 lat poprzez organizację konferencji i spotkań edukacyjnych w formie wykładów i warsztatów.

W dniu 26.10.2018r. w Ostrołęce odbyła się kolejna konferencja pn.: „Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia odbyło się na terenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński, Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęka, patronat medialny: Radio Oko, Radio Nadzieja, Portal Moja Ostrołęka, Portal WZasięgu.pl

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych przez:

  • Dr Justynę Stępkowską, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Dr Andrzeja Silczuka, kierownika Zakładu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
  • Ewę Dmoch-Gajzlerską, kierownika Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
  • Katsiaryną Beliakova, Zakład Historii i Teorii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua wWitebsku, Białoruś

Panele dyskusyjne w tematach: „Promocja zdrowia a zdrowie prokreacyjne” oraz „Polska wizja zdrowia prokreacyjnego. Prezencja, problemy, wyzwania medyczne i cywilizacyjne”.

Już teraz zapraszamy na konferencję, które odbędą się w XII br Białej Podlaskiej. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r.