Zdrowie prokreacyjne – konferencja w Łomży (13.04.2018)

Konferencja na temat zdrowia prokreacyjnego. (Łomża – 13.04.2018)

Fundacja Świętych Joachima i Anny, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia prokreacyjnego w populacji kobiet i mężczyzn w wieku 18-45 lat poprzez organizację konferencji i spotkań edukacyjnych w formie wykładów i warsztatów.

W Łomży (13.04.2018) miała miejsce konferencja pn. Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne, stanowiąca uzupełnienie dla działań podejmowanych w ramach projektu. Wydarzenie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Współorganizatorzy konferencji: Instytut Ochrony Zdrowia i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Patronat honorowy objął Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Patronat medialny – Wzasięgu.pl oraz Radio Nadzieja.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów w temacie: Podstawowe zagrożenia zdrowia prokreacyjnego i ich wpływ na wydatki w sektorze ochrony zdrowia – Valentin Bakhnivsky, Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny; Przełamywanie obaw związanych z ciążą i porodem – Ewa Prokurat, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.  Siedlce, Jak przygotować się do ciąży? – dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, PWSIiP; Związek pomiędzy umiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami a zdrowiem prokreacyjnym – Agnieszka Górecka, Wiceprezes Fundacji Edukacji Społecznej.

Panel dyskusyjny: Promocja zdrowia a zdrowie prokreacyjne. Wykład wprowadzający do panelu: Zdrowie prokreacyjne z perspektywy pokoleniowej – dr n. med. Justyna Stępkowska, Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Wydział studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczestnicy:

  • dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, ginekolog, PWSIiP
  • Ewa Prokurat, położna, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
  • Valentin Bakhnivsky, Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny
  • Justyna Stępkowska, Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Panel dyskusyjny: Ciąża, poród, połóg – wyzwania systemowe i edukacyjne.

Uczestnicy:

  • dr hab. n. med. Jan Krzysztof Kirejczyk, PWSIiP
  • Katarzyna Jankowska, położna, Łomżyńskie Centrum Medyczne
  • Agnieszka Górecka, Wiceprezes Fundacji Edukacji Społecznej

 

Dzięki konferencji chcemy zwrócić uwagę na promowanie prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom przyszłych rodziców w okresie przedkoncepcyjnym. Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości w zakresie zdrowia, a szczególnie zdrowia prokreacyjnego oraz ukazanie czynników ryzyka wpływających na niepłodność to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania.

Już teraz zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się jesienią w Ostrołęce i Białej Podlaskiej. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r.