Zdrowie prokreacyjne – konferencja w Białej Podlaskiej (06.12.2018)

Konferencja na temat zdrowia prokreacyjnego. (Biała Podlaska – 06.12.2018)

W dniu 06.12.2018r. w Białej Podlaskiej miała miejsce czwarta już konferencja organizowana w ramach działań popularyzujących wiedzę z zakresu zdrowia prokreacyjnego. Konferencja pn.: „Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne” została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego  „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Wydarzenie odbyło się w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Współorganizatorem był Instytut Ochrony Zdrowia. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Białej Podlaskiej. Patronat medialny zapewniło Słowo Podlasia i Katolickie Radio Podlasie. Konferencja była skierowana do dla liderów opinii z różnych środowisk zgodnych z grupą docelową działania, mediów, przedstawicieli placówek oświatowych i edukacyjnych, samorządów, organizacji pozarządowych na temat popularyzacji wiedzy o zdrowiu prokreacyjnym.

Wykład otwierający poprowadziła pani Christina Mosalagae z Uniwersytetu Turyńskiego we Włoszech, która przybliżyła temat związany z opracowaniem programów edukacji klinicznej w zakresie prawnym w celu ułatwienia dostępu do opieki zdrowotnej w Afryce Południowej.

Przeprowadzono dwa panele dyskusyjne – pierwszy pn. „Wymiary edukacji na temat zdrowia prokreacyjnego w Polsce” z udziałem Witolda Laskowskiego (MedExpress.pl), dr Anny Lendzion (PSW Biała Podlaska), pani Christina Mosalagae, Uniwersytet Turyński, Włochy oraz panel pn. „Problemy zdrowia prokreacyjnego dawniej i dziś” z udziałem dr Piotra Zdunkiewicza (PSW Biała Podlaska), dr Anny Ślifirczyk (PSW Biała Podlaska), dr Valentyn Bakhnivskyi (Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny).

Podczas wykładów słuchaczom przybliżono: „Integralne ujęcie prokreacji na gruncie psychopedagogiki rodziny w podejściu personalistycznym” (dr Anna Lendzion), „Rola matki i ojca we współczesnej rzeczywistości społeczno-edukacyjnej” (dr Piotr Zdunkiewicz), „Podstawowe zagrożenia zdrowia prokreacyjnego i ich wpływ na wydatki w sektorze ochrony zdrowia” (Valentyn Bakhnivskyi) oraz „Siedem kobiet i ciąża- medyczne, społeczne i prawne aspekty ciąży” (dr Anna Ślifirczyk).