« wróć

Zdrowie prokreacyjne: konferencja w Białej Podlaskiej

/06.12.2018/

Zapraszamy na konferencję podsumowującą działania podjęte przez Fundację Świętych Joachima i Anny w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. : spotkanie szkoleniowo-warsztatowe na temat zdrowia prokreacyjnego, które organizujemy w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

06.12.2018, godz. 10;30

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

Aula na parterze