Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w Myszyńcu

Dnia 26 stycznia 2018 r. w Myszyńcu odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe  w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Był to element inicjatywy realizowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod tytułem „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady”.

Prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania wszystkie zainteresowane osoby w wieku 18-45 lat.