Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w Mokobodach

Dnia 5 października 2017 r. w Mokobodach odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe  w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Był to element inicjatywy realizowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod tytułem „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady”.

Prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania wszystkie zainteresowane osoby w wieku 18-45 lat.